Verksamhetsområden | Rekonstruktion|Förändring verksamhetsgrenar

Felmeddelande

Warning: Invalid argument supplied for foreach() i ackordscentralen_breadcrumb() (rad 194 av /srv/www/htdocs/sites/all/themes/ackordscentralen/template.php).

Rekonstruktion och förändring av verksamhetsgrenar

Ett företag som har fått ekonomiska problem är oftast inte enbart i behov av finansiella rekonstruktionsåtgärder. För att få bukt med de ekonomiska problemen och få en framtida verksamhet lönsam, måste företaget komma till rätta med orsakerna till problemen. Dessa finns ofta i verksamhetens inriktning och produktsortiment, företagets ledning och personalsammansättning, kunskaper om den aktuella marknaden etc. Ackordscentralens personal har tillräcklig såväl kvalificerad juridisk som ekonomisk kompetens och en god erfarenhet av företagandets villkor i de flesta branscher för att kunna erbjuda de utredningar och råd som kan behövas.

Inga givna lösningar

Om en verksamhetsgren ger dålig lönsamhet kanske lösningen är att avveckla denna del rörelsen, men det behöver inte vara den enda eller bästa lösningen. Ett företags olika verksamhetsgrenar kan vara beroende av varandra. Kunderna kanske kräver att leverantören kan erbjuda alla de produkter som kunden behöver. Innan ett beslut tas om avveckling av en verksamhetsgren måste man därför utreda vilka konsekvenser som kan bli följden av ett sådant beslut. Det kan finnas alternativa åtgärder. Det kanske går att förändra en verksamhetsgren istället för att helt lägga ned den.

Verksamheten kan kanske utökas

För att få ett företag lönsamt kan man även tänka sig att utöka verksamheten och starta nya verksamhetsgrenar. Noggranna utredningar bör föregå ett sådant beslut. Vad har företaget för resurser idag och vilka ytterligare resurser krävs om verksamhetsgrenarna ska utökas? Vad finns det för kunskaper inom företaget idag om denna nya verksamhetsgren? Går det lätt att skaffa sig de nya kunskaperna om de inte finns idag?

4-ac_knapp_kontakta-oss.png

Vår uppgift är att hjälpa företag – stora som som små i alla branscher – med betalnings- eller lönsamhetsproblem att utveckla, förbättra eller rekonstruera verksamheten, och det gör vi med stor framgång. Kontakta oss så berättar vi mer.