Om oss|Stiftelsen Ackordscentralen

Felmeddelande

Warning: Invalid argument supplied for foreach() i ackordscentralen_breadcrumb() (rad 194 av /srv/www/htdocs/sites/all/themes/ackordscentralen/template.php).

Stiftelsen Ackordscentralen

Stiftelsen Ackordscentralen har till ändamål att utan eget vinstintresse:

  • Biträda företag med betalnings- eller lönsamhetsproblem i samband med företagsrekonstruktioner och insolvensfall med beaktande av leverantörernas, övriga fordringsägares, anställdas och samhällets intressen.
  • Främja sådana förändringsprocesser inom näringsliv och förvaltning som syftar till att skapa och vidmakthålla lönsamma företag.
  • Främja forskning och utbildning i frågor med anknytning till verksamheten.

AC-Gruppen AB och Ackordscentralen
Sedan 1998 ägs och bedrivs verksamheten i Ackordscentralen av Stiftelsen Ackordscentralen. Stiftelsen Ackordscentralen äger AC-Gruppen AB som är moderbolag för dotterbolagen som har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Borås, Lund och Kristianstad.

tonad_orange-linje-1.jpg

Styrelsen 2017 i Stiftelsen Ackordscentralen och AC-Gruppen AB

Styrelserna i Stiftelsen Ackordscentralen och AC-Gruppen AB är desamma.

Peter Lindblad, ordförande
peter-lindblad-.pngLedamot sedan 1998.

Övriga uppdrag: Ordförande Försäkringsaktiebolaget Nordic Guarantee, ledamot Ericssons pensionsstiftelse, ledamot Valueguard AB.


Rolf Dotevall
rolf-dotevall-.pngJuris doktor, professor i handelsrätt vid Handelshögskolan i Göteborg.
Han har skrivit böcker och artiklar inom civilrätt och haft akademiska uppdrag, bland annat som sakkunnig. Han har varit gästprofessor vid Southern Methodist University, Dallas och är medlem av European Law Institute.

Sten-Anders Gustafsson
sten-anders-gustafsson-.pngPartner Regionakademien AB

Övriga uppdrag: Ledamot Ung Företagsamhet Västerbotten. V.ordf Coompanion Nord.
Bertil Hult
bertil-hult.pngPartner Erneholm Haskel AB

Övriga uppdrag: Ordförande Max Matthiessen AB, ordförande Asia Growth Capital Markets AB.
Mikael Kubu
mikael-kubu-.pngKoncernchef för Ackordscentralen
Suzanne Richter
suzanne-richter.pngVerksamhetsansvarig Sten K Johnsons stiftelse

Övriga uppdrag: styrelseledamot Sparbanksstiftelsen Finn, styrelseledamot Ideonfonden, styrelseledamot Montelins stiftelse, styrelseordförande AF Sällskapet.

tonad_orange-linje-1.jpg

Stiftelsen Ackordscentralens stipendier

År 2007 jubilerade Ackordscentralen 150 år som konsultföretag. I samband med detta beslutade Stiftelsen Ackordscentralen att instifta stipendium i syfte att uppmuntra och stimulera intresset för fördjupade studier inom ämnesområden om anknyter till Ackordscentralens verksamhet. Syftet var även att utöka kontakterna med universitet och högskolor.

Läs mer om Stiftelsen Ackordscentralens stipendier här.
Välkommen att söka Stiftelsen Ackordscentralens stipendier.

Stiftelsen Ackordscentralens Dag

2_stiftelsens-logo.png

Stiftelsen Ackordscentralen bjuder vartannat år in till en dag fylld med föreläsningar samt paneldebatt kring samhällsaktuella frågor. Nästa Stiftelsen Ackordscentralens dag anordnas under 2018.

bild-ac-stiftelsens-dag.pngAckordscentralens koncernchef Mikael Kubu och Stiftelsen Ackordscentralens ordförande Peter Lindblad under öppningstalet 2016.