Verksamhetsområden|Rekonstruktion

Felmeddelande

Warning: Invalid argument supplied for foreach() i ackordscentralen_breadcrumb() (rad 194 av /srv/www/htdocs/sites/all/themes/ackordscentralen/template.php).

Rekonstruktion – såväl små som stora företag med goda förutsättningar ska rekonstrueras

Företag med goda marknadsutsikter, som av olika skäl fått ekonomiska problem, ska som regel rekonstrueras utan konkurs.

Rekonstruktionen sker antingen enligt "Lagen om företagsrekonstruktion" eller genom "underhandsrekonstruktion". Företagets resultat- och balansräkning samt marknadsförutsättningar och övriga omvärldsfaktorer analyseras och utvärderas noggrant. En rekonstruktionsplan upprättas efter diskussioner med ägare, kreditgivare, leverantörer, myndigheter med flera. Planen visar hur företagets finansiella problem ser ut och presenterar en lösning.

Normalt ingår ett rättsligt reglerat offentligt ackord eller ett frivilligt ackord där fordringsägarna avstår från en del av sina fordringar. I vissa fall kan det räcka med ett betalningsanstånd där fordringsägarna får fullt betalt, men går med på att vänta på betalningen under en längre eller kortare tid.

En företagsrekonstruktion räddar den juridiska personen

Många gånger används termen företagsrekonstruktion så fort det görs en förändring för att förbättra ett företags lönsamhet. Termen används också vid inkråmsöverlåtelser innan eller under en konkurs för att rädda en viss del av bolagets verksamhet. En bättre term för denna företeelse är verksamhetsrekonstruktion. Vid företagsrekonstruktion är det den juridiska personen som räddas, eller med andra ord rekonstrueras.

Företagsrekonstruktion enligt företagsrekonstruktionslagen

Lagen 1996:764 definierar termen företagsrekonstruktion som det förfarande som en näringsidkare kan få till stånd för att rekonstruera sin verksamhet. Rekonstruktionen måste ske efter i lagen angivna steg och under rekonstruktionen är gäldenärsföretaget skyddat mot så kallade säraktioner, som exempelvis utmätning eller konkurs från enskilda fordringsägare. En rekonstruktör som utses av tingsrätten skall medverka vid företagsrekonstruktionens genomförande.

Företagsrekonstruktioner kan ske på olika sätt. Framförallt skiljer man på rekonstruktioner i sak och finansiella rekonstruktioner. Vid finansiella rekonstruktioner brukar ofta ett ackord ingå som ett väsentligt delmoment.

Företagsrekonstruktion i sak

Rekonstruktion i sak betyder att åtgärder vidtas för att förändra gäldenärsföretagets produktionsapparat i syfte att förbättra lönsamheten. Det kan exempelvis handla om förändringar i företagets produktsortiment, byte av verksamhetslokaler eller förändringar av antalet anställda. När en ekonomisk kris väl är ett faktum räcker det oftast inte med enbart en rekonstruktion i sak. Det behövs en finansiell rekonstruktion för att tillfälligt lösa de ekonomiska problemen. En rekonstruktion i sak krävs för att säkerställa en långsiktigt sund ekonomi. De åtgärder som innefattas i begreppet rekonstruktion i sak är åtgärder som fortlöpande vidtas i de flesta företag.

Rekonstruktion – händelseförloppet steg för steg

I "Ackordscentralen – skräddarsydda team med fokus på obestånd" kan du läsa mer om händelseförloppet i en rekonstruktion, steg för steg.

4-ac_knapp_kontakta-oss.png

Lönegaranti vid rekonstruktion

Statlig lönegaranti utgår enligt den nya lönegarantilagen sedan den 1 juni 2005 inte bara som tidigare vid konkurs, utan även vid företagsrekonstruktion.
Läs mer om lönegaranti vid företagsrekonstruktion.