Karriär|Ansökan stipendier

Felmeddelande

Warning: Invalid argument supplied for foreach() i ackordscentralen_breadcrumb() (rad 194 av /srv/www/htdocs/sites/all/themes/ackordscentralen/template.php).

Välkommen att söka Stiftelsen Ackordscentralens stipendier

Varje år delar vi ut stipendier till universitets- och högskolestuderande som på ett förtjänstfullt sätt skrivit examensuppsats inom något ämne som anknyter till vår verksamhet. Här ser du hur du ansöker om stipendierna, som utdelas av Ackordscentralen Stockholm, Ackordscentralen Väst, Ackordscentralen Syd i Malmö och Ackordscentralen Norrland.

tonad_orange-linje-1.jpg

Ackordscentralen Stockholm

Ackordscentralen Stockholm AB utdelar årligen två stipendier om 25 000 kr var. Stipendium utdelas till universitetsstuderande som läser juristutbildningen vid Stockholm universitet, Uppsala universitet eller Örebro universitet och som på ett förtjänstfullt sätt skrivit examensuppsats om minst 15 högskolepoäng inom något av följande ämnesområden:

 • Konkurs- och obeståndsrätt
 • Rekonstruktioner av företag
 • Krediträtt och företagens finansieringsformer

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Louise Sjödahl, Ackordscentralen Stockholm AB, telefon 08-670 44 02, e-post louise.sjodahl@ackordscentralen.se 
Ackordscentralen Stockholm AB, Strandvägen 35, 114 56 Stockholm.

tonad_orange-linje-1.jpg

Ackordscentralen Väst

Ackordscentralen Väst AB utdelar årligen ett stipendium om totalt 25 000 kronor till en studerande vid Juridiska institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet som på ett förtjänstfullt sätt har skrivit en examensuppsats om minst 15 högskolepoäng inom något av följande ämnesområden:

 • Konkurs och obestånd
 • Rekonstruktion av företag
 • Krediträtt och företagens finansieringsformer

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Enar Folkesson, Ackordscentralen Väst AB, telefon 031-10 54 50, eller direkttelefon 031-10 54 74, e-post Enar.Folkesson@ackordscentralen.se
Ackordscentralen Väst AB, Box 2525, 403 17 Göteborg.

tonad_orange-linje-1.jpg

Ackordscentralen Syd

Ackordscentralen Syd delar årligen ut stipendium om sammanlagt 25 000 kronor till studerande vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet som på ett förtjänstfullt sätt skrivit ett examensarbete inom något av följande ämnesområden:

 • Konkurs och obestånd
 • Rekonstruktion av företag
 • Krediträtt, bankrätt och företagens finansieringsformer
 • Sakrätt
 • Annan rättslig fråga som kan ha anknytning till ovan

Rätt att nominera har alla handledare vid fakulteten. Ytterligare upplysningar kan lämnas av Eva Lindell-Frantz och Patrik Lindskoug vid Juridiska institutionen eller Lennart Atteryd, Ackordscentralen Syd, telefon 040-741 85.
Ackordscentralen Syd, Hjälmaregatan 3, 3 vån, 211 18 Malmö.

tonad_orange-linje-1.jpg

Ackordscentralen Norrland

För att uppmuntra och stimulera intresset för fördjupade studier inom ämnesområden som anknyter till Ackordscentralens verksamhet, har Ackordscentralen beslutat att utlysa ett stipendium. Stipendiebeloppet om totalt 25 000 kronor – som kan tilldelas en eller två mottagare – utdelas av Ackordscentralen Norrland AB till universitets- eller högskolestuderande som läser på juristlinjen eller Handelshögskolan vid Umeå universitet och som på ett förtjänstfullt sätt skrivit examensuppsats om minst 15 högskolepoäng inom något av följande ämnesområden:

 • Konkurs och obestånd
 • Rekonstruktion av företag och företagsutveckling
 • Krediträtt och företagsfinansiering

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Anders Bergman, Ackordscentralen Norrland AB, telefon 090-70 62 00, e-post anders.bergman@ackordscentralen.se
Ackordscentralen Norrland AB, Box 4066, 904 03 Umeå.

tonad_orange-linje-1.jpg

Ackordscentralens stipendiekommitté

Vår stipendiekommitté, som årligen tar emot ett stort antal ansökningar, består av representanter från Ackordscentralen och professorer från respektive lärosäten.
tonad_orange-linje-1.jpg

4-ac_knapp_kontakta-oss.png

Ackordscentralens stipendier

I samband med vårt 150-årsjubileum 2007 beslutade Stiftelsen Ackordscentralen att instifta stipendium. Syftet är att uppmuntra och stimulera intresset för fördjupade studier inom ämnesområden som anknyter till vår verksamhet, samt att utöka kontakterna med universitet och högskolor.

Läs mer om våra stipendier

Om Stiftelsen Ackordscentralen.