Felmeddelande

Warning: Invalid argument supplied for foreach() i ackordscentralen_breadcrumb() (rad 194 av /srv/www/htdocs/sites/all/themes/ackordscentralen/template.php).
Ackordscentralen – pågående försäljning

Pågående försäljning

Svante Bendelin

KONKURSANBUD

Svante Bendelin (nedan ”Gäldenären”) försattes i konkurs den 5 april 2016 vid Gotlands tingsrätt.
Härmed infordras anbud på Gäldenärens innehav av 333 aktier i Klosterfastigheter Gotland AB, 556646-8194, (nedan ”Bolaget”).

Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter. Bolaget äger i dagsläget fastigheterna Gotland Björke Varplöse 1:14 (Roma Sockerbruks gamla industrilokaler), Gotland Roma Kloster 6:1, Gotland Roma Kloster 1:187 och Gotland Roma Kloster 1:23. På förstnämnda fastighet, Roma Sockerbruk, finns hyresgäster såsom Gotlands Snus AB och Gotland Whisky AB (publ). Roma Grus AB, Miljö i Roma AB, Nomor AB (publ), Roma-Björke Fiber, DeLaval Sales AB och Österdahls kök. Bolaget äger vidare aktier i Gotland Whisky AB (publ) och är komplementär i det vilande bolaget Klosterfastigheter KB, 969697-6902. Bolagets två övriga aktieägare innehar 334 respektive 333 aktier i Bolaget.

Anbudsunderlag och ytterligare upplysningar kan erhållas vid förfrågan till Anna Engman, anna.engman@ackordscentralen.se

Skriftligt anbud ska vara nedan angiven konkursförvaltare tillhanda senast den 13 november 2017 och skickas antingen per e-post till anna.engman@ackordscentralen.se eller per brev till Ackordscentralen Stockholm AB, Strandvägen 35, 114 56 Stockholm.

Skriftliga anbud skickas till Svante Bendelins konkursbo antingen per e-post till anna.engman@ackordscentralen.se, per brev till Ackordscentralen Stockholm AB, Strandvägen 35, 114 56 Stockholm eller per fax till 08-670 44 99.

Fri prövningsrätt och rätt till mellankommande försäljning under anbudsförfarandet förbehålls.

Erik Osvald
Ackordscentralen Stockholm AB
Strandvägen 35
114 56 Stockholm
telefon 08-670 44 00
telefax 08-670 44 99
e-post erik.osvald@ackordscentralen.se

Pågående försäljning

Få e-postmeddelande när sidan sidan om nyheter uppdaterats.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på den länk som bifogas i e-postmeddelandet.