Karriär|Intervju med 3 medarbetare

Felmeddelande

Warning: Invalid argument supplied for foreach() i ackordscentralen_breadcrumb() (rad 194 av /srv/www/htdocs/sites/all/themes/ackordscentralen/template.php).
Louise Sjödahl, jurist vid Ackordscentralen Stockholm

Louise Sjödahl

Björn Ericsson, jurist vid Ackordscentralen Väst

Björn Ericsson

Olof Andersson, jurist vid Ackordscentralen Malmö

Olof Andersson

Möt tre av Ackordscentralens medarbetare

tonad_orange-linje-1.jpg

Louise Sjödahl
Jurist vid Ackordscentralen Stockholm

Efter Jur kand vid Stockholms universitet 2001 blev Louise trainee på bolagsrättsavdelningen på Ernst & Young EY Law/Tisell. 2001 åkte hon till London och jobbade som jurist på ProLaw. Louise satt ting vid Jönköpings tingsrätt och arbetade därefter som biträdande jurist på Hökenberg & Söderqvist Advokatbyrå 2003-2004. Sedan 2004 arbetar Louise på Ackordscentralen Stockholm, sitter med i Ackordscentralens Stipendienämnd samt undervisar vid bland annat Stockholms universitet.

Du arbetar som konkursförvaltare på Ackordscentralen Stockholm.
Hur ser en arbetsdag ut för en konkursförvaltare?

Den ena dagen är inte den andra lik. Ena dagen är det mer kontorsarbete, andra dagen rör det sig omhändertagande av ett bolag, med personalmöte, beslut om bästa sättet att avveckla rörelsen m.m., den tredje dagen är det domstolsförhandling osv. Du vet inte heller vad du kommer att ställas inför för problemställningar i varje nytt ärende. Variationen av arbetsuppgifter och problemställningar är oerhört stimulerande.

Vilka arbetsuppgifter är mest stimulerande?

Just variationen av arbetsuppgiften och den stora flora av juridiska problemställningar som aktualiseras är otroligt stimulerande. Att även få insikt om olika branscher är också en stor förmån och väldigt intressant.

Vad var det hos Ackordscentralen som tilltalade dig?

Redan under studietiden tyckte jag såväl bolagsrätten som obeståndsrätten var intressanta områden. Att arbeta med obeståndsrätt innebär en kombination av dessa och det är även ett väldigt praktiskt arbete. Arbetet är ett hantverk och det krävs erfarenhet vilket gör att du praktiskt måste utföra arbetet för att lära dig det. Att få kastas in i ärenden och handlägga dessa var otroligt spännande. Att dessutom få chansen att arbeta tillsammans med så många erfarna och duktiga äldre kollegor var och är väldigt utvecklande.

Finns det några utmaningar?

Som obeståndsjurist ställs du ofta inför beslut som måste fattas snabbt och vara riktigt underbyggt. Det kan röra sig om såväl juridiska frågeställningar som praktiska frågor. Eftersom varje företagsnisch har sina svårigheter och utmaningar stöter man också på ett stort antal olika rättsområden. Du kommer också möta väldigt många människor från vitt skilda yrkeskategorier och med olika social bakgrund. Det föreligger också ofta motstridiga intressen och det är inte ovanligt att du hamnar i konfliktsituationer. Det är viktigt att hitta ett sätt att föra fram sitt budskap på ett förståeligt sätt och göra komplicerade frågeställningar enkla att förstå för berörda parter.

Dina goda råd till någon som vill arbeta med obeståndsjuridik?

Att sitta ting är en alltid bra. Du stöter dels på alla möjliga olika rättsfrågor, dels lära dig noggrannhet samt att slipas i såväl skriftlig som muntlig framställning. Det är också bra med ekonomisk kunskap och affärsmannaskap. Att arbeta med obeståndsjuridik innebär även att man möter oerhört många människor. Det är bra att vara ödmjuk och öppen som person och att se möjligheterna istället för problemen.

tonad_orange-linje-1.jpg

Björn Ericsson
Jurist vid Ackordscentralen Väst

Efter juristexamen vid Uppsala universitet och en Master i sjörätt vid University of Southampton tjänstgjorde Björn som tingsnotarie vid Gävle tingsrätt från 2006 till 2008. Därefter Ackordscentralen Väst, i Göteborg, där han arbetar med obestånds- och rekonstruktionsärenden.

Vad var det hos Ackordscentralen som tilltalade dig som ung jurist?

Du känner att du åstadkommer något konkret och det gillar jag. I rekonstruktioner och konkurser arbetar du mycket handgripligt med att säkerställa en så stor utdelning som möjligt för fordringsägarna. Du skapar ett påtagligt resultat och ser en direkt effekt av dina insatser.

Finns det några utmaningar?

Du vet aldrig vilken typ av problem du ställs inför när du kommer till kontoret. Det gäller att kunna lösa såväl teoretiska juridiska frågor som att hantera ”hands on” frågor. Så utmaningen finns i mixen av komplicerade juridiska frågor tillsammans med praktiskt fungerande juridik.

Något som är speciellt stimulerande?

Alla spännande persontyper man möter och alla olika typer av branscher och företag som du får insikt i. Dessutom är det målstyrt. Det är upp till dig att lösa uppgiften och det skapar ett fritt och bra arbetsklimat.

Dina goda råd till någon som vill arbeta med obeståndsjuridik

Sitta ting är en bra bakgrund. Det lär dig hur domstolsväsendet fungerar. Vill du dessutom som jurist bli bra på den ekonomiska sidan av företagande så är detta rätt arbetsfält. Tänk på att behovet av unga jurister är stort. Medelåldern är hög bland landets rekonstruktörer och konkursförvaltare så här finns många möjligheter.

tonad_orange-linje-1.jpg

Olof Andersson
Jurist vid Ackordscentralen Syd i Malmö

Efter sin jur kand vid Lunds Universitet 1991 notarietjänstgöring vid Malmö tingsrätt. Arbetar vid Ackordscentralen Syd på kontoret i Malmö med konkurser, likvidationer, rekonstruktioner och allmänna juridiska frågor.

Vad var det hos Ackordscentralen som tilltalade dig som ung jurist?

Efter tiden på tingsrätten, som innefattade bland annat placering på konkursavdelningen, kändes det intressant och spännande att få inblick i det praktiska arbete som låg bakom de handlingar som lämnades in till tingsrätten, såsom konkursbouppteckning, förvaltarberättelse och sluthandlingar. Jag fick omgående arbeta med ärenden och både fatta egna beslut och arbeta tillsammans med erfarna kollegor. Arbetsuppgifterna var varierande och spände över flera juridiska områden. Arbetet inom Ackordscentralen kombinerar juridik och ekonomi på ett utmärkt sätt.

Finns det några utmaningar?

Konkurshantering innebär att du ofta arbetar i konfliktfyllda miljöer, att du skall fatta snabba beslut och hantera flera och ibland motstridiga intressen. Samtidigt som bästa ekonomiska utfall eftersträvas, är det flera rättsområden att beakta, t ex miljörätt och immaterialrätt. Du ställs ofta inför praktiska problem att ta ställning till.  

Något som är speciellt stimulerande?

En viktig grupp i konkurser är personalen. Ibland har personalen ingen kännedom om den ekonomiska ställningen i företaget. Det är viktigt att på ett begripligt sätt förklara följderna av en konkurs, t ex att anställningarna skall upphöra och reglerna kring den statliga lönegarantin. Samtidigt skall du försöka få personalen engagerad och delaktig i en fortsatt drift, trots att de befinner sig i en omvälvande situation. Att lyckas med detta, och få kommentarer att det inte var så farligt som de förväntade sig och ett tack för bra bemötande och samarbete, känns alltid stimulerande.

Dina goda råd till någon som vill arbeta med obeståndsjuridik?

Domstolsbakgrund är alltid nyttigt. Du lär dig noggrannhet och får reda på hur det fungerar på en domstol. Var ödmjuk och lyhörd, det finns oftast fler sidor av samma sak. Närma dig problemställningen utan förutfattad mening och lyssna på alla inblandade parter.

tonad_orange-linje-1.jpg 

4-ac_knapp_kontakta-oss.png

På Ackordscentralens kontor runt om i Sverige har vi cirka 50 medarbetare.
Här möter du tre av oss; Louise Sjödahl, Björn Ericsson och Olof Andersson.